เกี่ยวกับเรา

เราเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย แผ่นรองเท้า FOOTDISC และ currexSole แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

เว็บไซต์นี้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2555 โดยมีจุดประสงค์หลักในการดำเนินธุรกิจที่ต้องการให้คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยคณะผู้จัดตั้ง ได้เล็งเห็นปัญหาสุขภาพของคนหลายอย่าง มีสาเหตุเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของเท้า ความบกพร่องของเท้า เพราะเท้าเป็นอวัยวะที่สำคัญมาก เนื่องจากเป็นส่วนที่มีความสัมพันธ์กับอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย และยังเป็นจุดรวมของปลายประสาทและเส้นเลือดจากส่วนต่างๆ ซึ่งจะสื่อสารโดยผ่านประสาทหรือต่อมน้ำเหลือง
 
พวกเราได้ศึกษา ค้นคว้า เกี่ยวกับเท้าและเข่า จากแหล่งข้อมูลทางวิชาการต่างๆ รวมทั้งได้ทดลองใช้ พบว่า ปัญหาหลายอย่างเรื่องสุขภาพเท้า สามารถแก้ไขให้ลดลง หรือหมดไปได้ ด้วยเทคโนโลยีทาง Biomachanical จากประเทศเยอรมันนี ด้วยการปรับโครงสร้างขาและร่างกาย ให้กลับสู่สมดุลย์ธรรมชาติ ด้วยการใช้ FOOTDISC Insole แผ่นรองฝ่าเท้า หรือ แผ่นเสริมพื้นรองเท้า เพื่อสุขภาพดีและบุคลิกภาพที่ดี
 
แผ่นรอง FOOTDISC Insole แผ่นเสริมพื้นรองเท้าเพื่อสุขภาพ